Turite klausimų? +370 698 34349 

Prekių pristatymas | garantijos | grąžinimas

Lietuvoje:

Prekių pristatymas yra nemokamas, jeigu prekių suma viršija 50 eurų, kitu atveju taikomas 3,99 Eur pristatymo mokestis.

Prekes visoje Lietuvoje (išskyrus Kuršių Neriją) pristato skubių siuntų tarnyba UAB "Venipak" per 1-4 darbo dienas, tiesiai į namus. Kurjeris pieš atveždamas prekes su Jumis susisieks Jūsų nurodytu telefono numeriu ir suderins tinkamą laiką. Tuo atveju, jei prekių pristatymo metu atvykęs kurjeris Jūsų nerastų, prekes bandytų pristatyti dar kartą. Po pakartotinio nesėkmingo bandymo prekės grąžinamos atgal į mūsų sandėlius.

 

Europos sąjungoje:

Prekės Europos sąjungoje pristatomos oro paštu. Pristatymas trunka nuo 3 iki 7 dienų. Pristatymo kaina priklauso nuo prekių bendro svorio.

 

Kitose šalyse:

Dėl pristatymo į kitas šalis prašome kreiptis į mūsų vadybininkus:

 

Mob.: +370 698 34349

E. paštas: info@audiovideo.lt

Garantijos

Mūsų parduodamoms prekėms garantuojame 24 mėn. gamintojo garantiją arba ilgesnį gamintojų nustatytą garantinį terminą!

1. LR Civilinio kodekso 6.338 str. nustatyta, kad dėl prekės kokybės pirkėjas turi teisę pardavėjui pareikšti reikalavimus per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per dvejus metus nuo prekės įsigijimo. Kai sutartyje ar garantijos dokumente nustatytas trumpesnis nei dvejų metų prekės kokybės garantijos terminas ir prekės trūkumai nustatyti pasibaigus šiam terminui, tačiau nepraėjus daugiau kaip dvejiems metams nuo prekės įsigijimo dienos, pardavėjas atsako už prekės trūkumus, jeigu pirkėjas įrodo, kad trūkumas buvo iki prekės įsigijimo arba atsirado dėl iki prekės įsigijimo buvusių priežasčių - t.y., šiuo atveju, pardavėjo atsakomybė už prekės trūkumus nepanaikinama, tačiau vartotojui yra perkeliama pareiga įrodyti, kad trūkumai buvo iki prekės įsigijimo arba atsirado dėl iki prekės įsigijimo buvusių priežasčių.

2. Naudojant produktą ne buityje, pavyzdžiui, profesionaliems, gamybiniams, komerciniams tikslams, garantija suteikiama atskiru susitarimu.
3. Prekės pardavimo data turi būti įrašyta garantiniame lape ir patvirtinta Pardavėjo atstovo parašu.
4. Atsiradusiems produkto trūkumams ar gedimams, garantinio aptarnavimo laikotarpiu jie bus nemokamai pašalinti Pardavėjo" nurodytose garantijos teikimo vietose. Po remonto garantinis laikotarpis nepratęsiamas.
5. Garantinio aptarnavimo sąlygos netaikomos:
- jei garantiniam lape yra braukymų, taisymų ar lapas sugadintas, jei nėra pardavėjo ir pirkėjo rekvizitų ir parašų;
- jei prekė naudojama ne buityje ir ne pagal paskirtį arba nesilaikant naudojimo instrukcijoje nurodytų reikalavimų;
- jei buvo atliktas bet koks produkto savarankiškas remontas, pažeistos plombos, yra požymių, kad prekę buvo bandyta ardyti ir pan.;
- jei yra mechaninių prekės korpuso pažeidimų;
- jei produktas buvo neteisingai prijungta prie elektros maitinimo tinklo ar sugedo atliekant darbus elektros pastotėse, skydinėse, ar pan.;
- įvykus gedimams dėl elektros tinklo įtampos svyravimų, žaibo išlydžių ar kitų stichinių nelaimių;
- jei prekė sugedo dėl vandens, agresyvių medžiagų, skysčių poveikio, patekus į vidų pašaliniams daiktams, vabzdžiams;
- eksploatacijos eigoje susidėvinčioms dalims, mazgams ir gaminio priedams, tokiems kaip magnetofonų įrąšymo ir atkūrimo galvutės, lazerinės galvutės, apšvietimo lemputės, saugikliai, maitinimo elementai, nuotolinio valdymo pultai, stiprintuvo lempos ir t.t. - jiems užtikrinamas 3 mėnesių garantinis laikotarpis, skaičiuojamas nuo prekės įsigijimo datos;
- garso kolonėlių garsiakalbių ir automobilinių garsiakalbių sudegusioms ritėms, filtrų elementams, kai tai atsitinka dėl stiprintuvo perkrovų ar dėl paduoto perdidelio galingumo;
- jei gedimai atsirado dėl laidų trumpo jungimo, statinės įtampos ir kitų poveikių, atliekant jungimo-instaliavimo ar gaminio priežiūros darbus, gaminiui ęsant įjungtam į elektros maitinimo tinklą;
- automobilinės garso aparatūros gaminiui, jei nėra gaminio jungimo-instaliavimo darbus atlikusios įmonės pažymos su darbų atlikimo data, įmonės pavadinimu, adresu, telefono numeriu, darbus atlikusio vardu ir pavarde;
- jei prekė buvo naudojama netinkamoje jei nenumatytoje, pavyzdžiui, drėgnoje, šaltoje, karštoje aplinkoje;
- jei prekė buvo sąmoningai sugadinta.
6. Sugedusią ar su trūkumais produkto garantiniam remontui Pirkėjas pristato į nurodytą garantijos teikimo vietą savo lėšomis, su gedimo ar trūkumo aprašymu, originaliame įpakavime, pilnos komplektacijos kartu su garantiniu lapu ar pirkimo dokumentu. Neįvykdžius nurodytų reikalavimų pretenzijos nepriimamos.vartotojui iškėlus reikalavimą grąžinti už nekokybišką prekę sumokėtus pinigus, pardavėjas neturi teisės iš vartotojo sumokėtos kainos išskaičiuoti sumą, kuria sumažėjo prekės vertė dėl jos naudojimo ar prekės išvaizdos praradimo arba dėl kitokių aplinkybių (Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 8 dalis). Dideles ir sunkias (daugiau kaip 10 kg svorio) netinkamos kokybės prekes kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti veža pardavėjas, jeigu vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip. Tokių prekių kokybė, vartotojui ir pardavėjui susitarus, gali būti įvertinama ir vietoje, kurioje prekė faktiškai naudojama ar laikoma.

Prekių grąžinimas

Vartotojas turi teisę atsisakyti Internetinėje parduotuvėje „audiovideo.lt“ įsigyto Produkto pardavimo sutarties, nepateikdamas priežasties, per 14 kalendorinių dienų nuo Produkto gavimo datos. Civilinio kodekso 6.228(10) straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta šio kodekso 6.228(11) straipsnyje, išlaidų, per 14 dienų atsisakyti nuotolinės sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis.

Prekių grąžinimas ar keitimas vyksta vadovaujantis sekančiais teisės aktais:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-22 nutarimo Nr. 738 redakcija, toliau – Mažmeninės prekybos taisyklės) bei į Civilinio kodekso nuostatomis.
LR Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 (Žin., 2001, Nr. 51-1778) patvirtintos mažmeninės prekybos taisyklės. 
LR civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262; 2011, Nr. 129-6108). Prekėms, kurios pagamintos pagal specialius ir asmeninius pirkėjo nurodymus ir pasirinkimą, kurie pateikiami tos prekės užsakymo metu, remiantis LR CK 6.228-10 str. 2 d. 3 p. nuostatomis atsisakymo teisė netaikoma ir kokybiškos prekės nepriimamos grąžinimui.

Nėra gąžinamos sudaužytos, sugadintos, subraižytos ar kitaip dėl kliento kaltės mechaniškai pažeistos prekės; išpakuota programinė įranga; išpakuotos laikmenos su vaizdo ir garso įrašai.

Prekių grąžinimas sąlygos

1. Grąžinimo garantija (toliau Garantija) galioja perkant prekes D. Kubiliaus f. Muzikinis Garažas salone bei el. parduotuvėje „audiovideo.lt“.
2. Garantija galioja visoms prekėms, išskyrus ausines, programinę įrangą. ar garso įrašus.
3. Grąžinti galima produktą, kuris yra veikiantis ir pilnos komplektacijos, originalioje pakuotėje, kartu pateikiant pirkimą liudijančius, originalius pirkimo dokumentus, kuriuose matoma pirkimo data, prekės pavadinimas ir mokėjimo suma bei Prašymą (žr. 5 punktą).
4. Prekes galite grąžinti per 14 kalendorinių dienų nuo prekės įsigijimo datos. Terminas yra skaičiuojamas nuo prekės pristatymo pirkėjui datos.
5. Grąžinant prekę, įsigytą internetinėje parduotuvėje „audiovideo.lt“, ir siunčiant prekę paštu, pirkėjas privalo kartu su grąžinama preke pateikti Prašymą, kuriame nurodoma: pirkėjo vardas, pavardė, banko sąskaitos numeris ir Užsakymo Nr..
6. Sąskaitos savininkas turi sutapti su pirkėju. Vartotojas atsisakęs sutarties, turi padengti prekių grąžinimo išlaidas. Civilinio kodekso 6.228(11) straipsnio 6 dalies nuostata, reglamentuoja, kad vartotojui tenka tik tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.
7. Grąžinti įsigytą prekę internetinėje parduotuvėje „audiovideo.lt“ galima D. Kubiliaus f. Muzikinis Garažas salone Armatūrininkų g.1 Kaunas, pateikiant viską pagal punkte Nr. 3 nurodytus reikalavimus.
8. Mes atliksime tokį pinigų grąžinimą naudodami tokį patį mokėjimo būdą, kokį Jūs naudojote atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Jūs aiškiai sutikote su kitu grąžinimo būdu ir Jūs nepatiriate jokių kitų papildomų išlaidų.
9. Grąžinama prekės įsigijimo dokumentuose nurodyta pinigų suma.
10. Prekes grąžinti gali tik fiziniai asmenys, juridiniams asmenims papildoma garantija nėra taikoma.
11. Partneriams, perkantiems produktą perpardavimui, šios taisyklės nėra taikomos.
12. Pinigai nėra grąžinami, jei grąžinamai prekei trūksta originalios pakuotės, sudedamųjų dalių (ne pilna komplektacija, pvz. nėra pakrovėjo, laidų, antgalių ir pan.), ji yra mechaniškai pažeista, visai ar dalinai neveikia ar yra kitaip sugadinta.
13. Produkto grąžinimas įmanomas tik įvykdžius visus aukščiau išdėstytus terminus ir sąlygas.

Vartojimo ginčų neteisminis sprendimas

Tai yra ginčų, kilusių dėl vartotojų ir pardavėjų ar paslaugų teikėjų sudarytų sutarčių vykdymo, sprendimas ne teisme. Visuotinai pripažįstama, kad vartojimo ginčų neteisminis sprendimas sudaro sąlygas išspręsti vartotojų ir verslo subjektų (pardavėjų, paslaugų teikėjų) ginčus paprasčiau, greičiau ir pigiau nei teisme. Šiuos ginčus sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba arba Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo (toliau – EGS) platformą. Prašymą/skundą dėl mūsų interneto svetainėje įsigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/

Kitos nuostatos

  • D. Kubiliaus firma Muzikinis Garažas labai griežtai saugo asmeninę informaciją ir jos nesuteikia trečiosioms šalims, nebent taip numatyta įstatymų.
  • Produktų aprašymai ir specifikacijos yra apytiksliai ir gali keistis. Šie pakeitimai neturi jokios įtakos produktų kokybei ar savybėms. Gamintojai gali keisti produktų specifikacijas be išankstinio perspėjimo.
  • Mes galime taisyti bet kokias sveitainėje atsirandančias klaidas ar atšaukti produktus iš rinkos be išansktinio įspėjimo ir įsipareigojimo. Kaina ir asortimentas taip pat gali keistis be išankstinio įspėjimo ir įsipareigojimo.
  • Skiriame daug pastangų rūpinantis šios svetainės turiniu, deja gali pasitaikyti klaidų ir produktų kainos gali būti netikslios. Tam atsitikus su jumis susisieksime dėl užsakymo atšaukimo, arba atšauksime užsakymą ir pranešime apie tai jums.